Žluna zelená (Picus viridis)

(GPS: N 49°47,548´ E 14°49,467´)

Poznávací znaky: Žluna je obvyklá ve světlých lesích, na pastvinách se stromy, v parcích a zahradách. Hodně času tráví na zemi. Za letu má výrazně vlnovkovitou dráhu. Je ostražitá. Poznávacími znaky jsou zelená svrchní strana a žlutavý kostřec, červené temeno a bílé, černě lemované oko. Samec má černý vous s červeným středem, samice bez červeného středu.

Fotografie: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8790/

Hlas: http://www.rozhlas.cz/hlas/splhavci/_zprava/zluna-zelena-video–37736

Biologie: Hnízdí v dutinách stromů. Vejce má čistě bílá a lesklá. Je stálá. Živí se hlavně mravenci a dalším hmyzem.  

Ekologický význam: Je predátorem mravenců a podkorního hmyzu (zejm. larev). Pomáhá budovat ve stromech dutiny, které pak obývají i jiné ptačí druhy.

Zajímavosti: Pro podobný způsob život bývá zaměňována se strakapoudem, barevně je však zřetelně odlišná a na rozdíl od strakapouda často pobývá na zemi.

Jak pomoci žlunám: Žlunám svědčí ponechání starších i odumřelých stromů v krajině, ve který se vyvíjí hmyz a jsou nebo mohou být vytvořeny dutiny. Rovněž jim prospěje nepříliš udržovaná travnatá prostranství se solitéry.

publikováno