Brhlík lesní (Sita europaea)

(GPS: N 49°47,530´ E 14°49,499´)

Poznávací znaky: Je to typický druh smíšených lesů, parků či zahrad a jediný ptačí druh u nás, který se běžně pohybuje hlavou dolů. Potravu si hledá převážně pod kůrou stromů a proto jej uvidíme nejčastěji šplhat po kmeni trhavými pohyby. Svrchu je modrošedý, zespodu naoranžovělý a má černý proužek přes oko. Má typický obrys, krátký ocas, velkou hlavu i zobák a silné nohy.

Fotografie: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8953/

Hlas: http://www.rozhlas.cz/hlas/pevci-a/_zprava/brhlik-lesni-video–18437

Biologie: Brhlík hnízdí v dutinách stromů nebo i budkách. Vchod do hnízda si zpravidla obezdívá tvrdnoucím jílem. Vejce má bílá, hnědě skvrnitá. Je stálý. Živí se hmyzem, semeny a oříšky.

Ekologický význam: Důležitý predátor podkorního hmyzu (zejm. larev).

Zajímavosti: Do záhybů kůry brhlík upevňuje ořechy, které pak svým silným zobákem rozbíjí z boku. V zimě jej uvidíme i na krmítku.

Jak pomoci brhlíkům: Brhlíkům v lese svědčí ponechání starších i odumřelých stromů, ve který se vyvíjí hmyz a jsou nebo mohou být vytvořeny dutiny. Rovněž přikrmováním na krmítku zejména při sněhové pokrývce a koncem zimy.

publikováno